Parcurile industriale mari beneficiază în general de titlul de ”parc industrial” reglementat prin legislația românească, titlu care îi conferă o serie de avantaje, mai ales fiscale. 

În România există peste 100 de proprietăți deținute, fie de stat, fie de companii private, care au obținut titlul de parc industrial.

Titlul de parc industrial este actul administrativ emis de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la următoarele măsuri de sprijin (reprezintă ajutor de stat/minimis și se acordă cu respectarea prevederilor comunitare în materia ajutorului de stat):

  1. scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
  1. nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial;
  1. nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial;
  1. scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
  2. alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

Rezidentul parcului poate fi orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial.

distributia proiectelor logistice care au titlul de parc industrial

Cât costă închirierea unei hale industriale, în funcție de zonă

Costul pentru închirierea unei hale industriale diferă de la un parc industrial la altul, de la o locație la alta, precum și de specificațiile spațiilor construite, dar și de clasificarea acestora. 

Cea mai mare chirie de referință solicitată de proprietarii parcurilor industriale se regăsește în București, unde nivelul maxim poate ajunge la 4,70 de euro/mp/lună. 

În celelalte hub-uri industriale, chiriile se situează între 4,25 euro/mp/lună și 4,65 de euro/mp/lună.

La aceste niveluri de referință pot fi aplicate o serie de discounturi, care sunt diferite de la un contract de închiriere la altul.

Sub piataStoc (mp)Chiria de referinta (euro/mp/luna)
București3.507.4004,70
Timisoara742.3004,30
Ploiesti436.2004,30
Cluj – Napoca420.1004,65
Brasov397.0004,30
Pitesti288.4004,30
Sibiu169.6004,30
Alte orase1.110.2004,25
ROMANIA7.071.2004,70

La prețul chiriei se adaugă costurile de întreținere ale unei hale industriale care pot, de asemenea, să difere în funcție de zonă.

Show Buttons
Hide Buttons