Transportul și depozitarea produselor alimentare reprezintă un element extrem de important pentru siguranța consumatorilor, iar obligațiile și responsabilitățile operatorilor implicați în acest proces sunt reglementate prin legislația națională. 

Legislația se referă la regulile generale de igienă a produselor alimentare şi la procedurile de verificare a respectării acestor reguli.

Unul dintre cele mai importante pachete legislative este Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, aplicabil la nivelul întregii Uniuni Europene. Acest regulament, stabilește cerințele generale de igienă pentru operatorii din sectorul alimentar, acoperind aspecte legate de transportul și depozitarea alimentelor în spații de depozitare special destinate. 

Tot la nivelul Uniunii Europene este în vigoare și Regulamentul (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, care conține prevederi specifice pentru transportul și depozitarea alimentelor de origine animală, cum ar fi carnea, produsele lactate și produsele pescărești.

Principalele prevederi pentru transport și depozitare prevăd ca vehiculele și containerele folosite pentru transportul alimentelor trebuie să fie menținute curate și, unde este necesar, dezinfectate. Acestea trebuie să fie concepute astfel încât să prevină contaminarea alimentelor. Alimentele perisabile trebuie transportate și depozitate la temperaturi adecvate pentru a preveni alterarea acestora. În general pentru partea de depozitare în hale industriale, acestea trebuie să aibă sisteme de temperatură controlată sau cu temperaturi de refrigerare, iar produsele congelate trebuie păstrate la temperaturi sub zero grade Celsius.

Astfel, spațiile de depozitare trebuie să fie echipate cu termometre pentru monitorizarea constantă a temperaturii.

În plus, spațiile de depozitare trebuie să fie bine ventilate pentru a preveni acumularea de umiditate și pentru a menține calitatea alimentelor.

Produsele alimentare trebuie să fie depozitate în containere adecvate, care să le protejeze de contaminare.

Ordinul nr. 27/2011 pentru aprobarea Normelor sanitare veterinare privind siguranța alimentelor de origine animală, prin care sunt reglementate cerințele pentru igiena în timpul transportului alimentelor de origine animală și Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind regimul de depozitare și transport al produselor alimentare congelate și refrigerate car stabilește regimul de temperatură și condițiile de igienă pentru transportul și depozitarea produselor alimentare congelate și refrigerate sunt alte legislații în vigoare.

Transportul produselor alimentare

Transportul produselor alimentare în România este reglementat de un set de acte normative și standarde care urmăresc să asigure siguranța alimentară pe parcursul transportului. Firmele de logistică trebuie să respecte cerințele privind igiena, controlul temperaturii și trasabilitatea pentru a preveni contaminarea și deteriorarea produselor alimentare. Iată principalele reglementări și cerințe.

Igiena și controlul temperaturii vehiculelor și echipamentelor

Vehiculele și containerele folosite pentru transportul alimentelor trebuie să fie curate și întreținute în bune condiții de igienă. După fiecare utilizare, acestea trebuie, dacă este necesar, curățate și dezinfectate. Suprafețele care vin în contact cu alimentele trebuie să fie realizate din materiale care nu contaminează produsele, ușor de curățat și, unde este necesar, dezinfectabile.

Alimentele perisabile trebuie transportate la temperaturi controlate. De exemplu, produsele congelate trebuie menținute la temperaturi sub zero grade Celsius, iar produsele refrigerate trebuie transportate la temperaturi care împiedică dezvoltarea microorganismelor patogene.

Vehiculele trebuie să fie echipate cu dispozitive de monitorizare a temperaturii pentru a asigura că alimentele sunt transportate la temperaturi corespunzătoare pe tot parcursul transportului.

Firmele de logistică trebuie să aibă sisteme care să permită trasabilitatea produselor de la punctul de origine până la destinația finală și totodată să implementeze și să mențină sisteme de management al siguranței alimentare, cum ar fi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), și să se asigure că toate procesele sunt conforme cu standardele și reglementările aplicabile.

Operatorii din sectorul alimentar, dar și operatorii din lanțul de distribuție trebuie să respecte aceste prevederi, în primul rând pentru protejarea consumatorilor. 

Show Buttons
Hide Buttons